راه اندازی شبکه های وایرلس

در شبکه های Wireless به جای کابل از امواج راديويی، مادون قرمز و مايکروويو برای انتقال اطلاعات بين دستگاه ها استفاده می‌گردد. در این تکنولوژی اطلاعات با کمک این فناوری که مدولاسیون نامیده می شود در نقطه ای که اطلاعات را ارسال میکند تبدیل به امواج شده و به سمت مقصد ارسال می شود. سپس در نقطه گیرنده امواج مجددا تبدیل به دیتا شده و مورد استفاده قرار می گیرد. در راه اندازی شبکه وایرلس مدل های مختلفی وجود دارد و تفاوت هایی با مدل کابلی که در ادامه توضیح می‌دهیم...