پشتیبانی و خدمات 24 ساعته

تجربه ثابت کرده که یک شبکه، هر چند به بهترین روش راه اندازی شده و از به روزترین تجهیزات بهره برده باشد، بدون نگهداری صحیح کارکرد درستی نخواهد داشت. شبکه می بایست از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به صورت مستمر مورد بازبینی قرار گرفته و نواقص به وجود آمده مرتفع گردند. خدمات پشتیبانی شبکه سبب آسودگی خاطر شما از عملکرد بی وقفه شبکه است.

نرم افزارها به روز رسانی شده و در صورت نیاز با ورژن های بالاتر جایگزین گردند. نقشه کامل از سایت و تجهیزات تهیه و در دسترس باشد تا در صورت نیاز بتوان به آن رجوع کرد. نگهداری و پشتیبانی شبکه شامل موارد فوق می باشد. پشتیبان گیری مرتب از اطلاعات، ضامن حفظ اطلاعات ارزشمند هر مجموعه است. لذا این امر می بایست به صورت منظم اجرا، و اطلاعات در محلی امن نگهداری گردند.

با استفاده از متخصصین کارآزموده و مجرب، شبکه را به بهترین شکل و با بالاترین راندمان نگهداری و راهبری می نماییم.