آنتن ها


    

                                                            

           آنتنهای برند دلتا لینک                                                                                  آنتنهای برند هُنور ویوو

              * 5 گیگاهرتز                                                                                              * 5 گیگاهرتز

              * 6 گیگاهرتز                                                                                              * 6 گیگاهرتز

              * 11 گیگاهرتز


موردی برای نمایش وجود ندارد.